Στον παρακάτω σύνδεσμο, που σας οδηγεί στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο, μπορείτε να αναζητήσετε τα βιβλία της Βιβλιοθήκης.

Στο video, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία αναζήτησης αλλά και επιλογής ενός βιβλίου.

Έχετε τη δυνατότητα να δανειστείτε δύο βιβλία για 15 ημέρες!

https://proodoslibrary.openabekt.gr